VOLTE 3

PROGRAM PRO OBECNÍ VOLBY 2022
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA LEPŠÍ OHROBEC A KÁROV
VZDĚLÁVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ, SPORT A KULTURA PRO VŠECHNY KONCEPČNÍ MANAGEMENT ÚDRŽBY A ROZVOJE OBCE TRANSPARENTNÍ A OBČANŮM OTEVŘENÝ ÚŘAD
Chceme, aby se u nás dobře žilo všem od dětí a jejich rodičů, přes lidi v zápřahu jejich povolání, místní živnostníky, firmy a občanské spolky až po aktivní i již nemohoucí seniory. Představujeme tři základní okruhy programu pro lepší budoucnost Ohrobce a Károva.

 

VZDĚLÁVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ, SPORT A KULTURA PRO VŠECHNY

 • Dořešit školu – zejména II. stupeň tak, aby byla kvalitní a dostupná pro naše děti, kde by získaly solidní vzdělání a dobrý start do života. Škola i s druhým stupněm je pro naši obec nutností, protože žáci již naplnili kapacity okolních obcí a musí dojíždět do Prahy. Musí být ale předem vhodně vyřešena i s ohledem na otázky do budoucna (vývoj počtu dětí v naší obci, kapacita školy, možnost hledání nových učitelů atd.) 
 • Pořádat více společenských akcí; chceme, aby se lidé scházeli, hovořili spolu i s vedením obce a udávali směr toho, co se bude dít. Tradiční jsou u nás čarodějnice, hasičské zábavy, sportovní akce, divadlo, dětské dny. Ale nebráníme se ani dalším příležitostem pro setkávání (letní kino, koncerty, masopust, pivní slavnosti, hromadné zájezdy autobusy za kulturou a turistikou). Své nápady můžete samozřejmě přinášet i Vy. 
 • Pokračovat s pomocí seniorům a dlouhodobě nemocným, která je u nás velmi dobře zavedena, a rádi bychom tyto služby ještě vylepšili a rozšířili.
 • I do budoucna plánujeme podporovat činnost spolků a sdružení formou grantů.
 • Provádět údržbu, rekonstrukci a vylepšení dětských hřišť, parků a prostor pro mládež.
 • Upravit a udržovat lesní a turistické cesty a spojení, např. Ohrobec – Jarov, Károv – Jarov.
 • Vybudovat cyklostezku na Libeň, nebo alespoň zpevnit povrch současné cesty.

KONCEPČNÍ MANAGEMENT ÚDRŽBY A ROZVOJE OBCE

 • Vytvořit dlouhodobý plán, který by obsahoval smysluplná rozhodnutí na delší dobu, nikoliv nedomyšlené projekty jako v nedávné minulosti (stavba malé tělocvičny, která nevyhovuje potřebám sportovců; neustálé dostavby a přístavby školy; nový asfalt v ulici v Dolích a její následné předělání, aniž by byly vybudovány chodníky pro větší bezpečnost školáků; podélná čára na silnici skrz obec, její následné přemalování a následné odbrušování; malý obchod, téměř nepoužitelný, ke kterému si nájemce musel udělat přístavby, aby se tam vůbec vešel; odbahnění horního rybníku bez kontroly a údržby stavidla, takže výsledkem je již skoro dva roky vypuštěný rybník atd.). 
 • Vybudovat sběrný dvůr – to je problém, který se táhne již mnoho let a stále nebyl dořešen. 
 • Vyřešit nejdražší vodné a stočné v ČR – po prostudování stávajících smluv se určitě najde přijatelné řešení, přispět můžete zase i Vy svými znalostmi a postřehy.
 • Rozšířit hráz dolního rybníka pro lepší průjezdnost Ohrobcem.
 • Vybudovat optickou infrastrukturu pro poskytování levnějšího a kvalitnějšího internetu pro občany Ohrobce.
 • Samozřejmostí bude udržovat nastavený směr v rozšiřování infrastruktury, opravách silnic a budování nových asfaltových cest, opravách, doplnění a modernizaci veřejného osvětlení, úklidu a údržbě obce a jejího majetku. S tím souvisí i sledování a čerpání potřebných dotačních programů.
 • Chtěli bychom více motivovat občany, kteří v obci nemají trvalé bydliště, aby se do obce k trvalému pobytu přihlásili.
 • Přesunout čističku, jejíž kapacita je již plná a spojit s Károvskou.
 • Zařídit stálý tlak vody a kontrolovat kvalitu vody.
 • Domluvit doktora, který by do Ohrobce dojížděl. 
   

TRANSPARENTNÍ A OBČANŮM OTEVŘENÝ ÚŘAD

 • Zaručit větší informovanost obyvatel Ohrobce – chtěli bychom vytvořit informační portál se zájmovými skupinami, čímž by se umožnilo rozesílání informací e-mailem a SMS dle lokalit, ulic či potřeb) a jsme jednoznačně pro to, aby zápisy z veškerých jednání zastupitelstva byly zveřejněny na tomto portálu, nebo i jinými cestami, aby o důležitých tématech byli vždy informováni všichni občané. 
 • Obměnit zastupitelstvo tak, aby o budoucnosti rozhodovali především lidé, kterých se nejvíce týká a kteří by dokázali pamatovat i na další generace. 
 • Klást větší důraz na potřeby Ohrobce na jednáních Dolnobřežanska.
 • Obnovit spolupráci se Zvolí spíše než se orientovat na velké Dolní Břežany.
 • Zajistit větší transparentnost jednání zastupitelstva, výběrových řízení a zaměřit se na rozumné a kvalitní provádění prací. Z každého programu jednání musí být zřejmé, o čem se bude jednat a co se bude schvalovat. Jako jednu z možností zvažujeme i spuštění online přenosů z jednání. Rádi bychom také zavedli tzv. participativní rozpočet, tedy takový rozpočet, kdy se občané mohou zapojit do rozhodování o investicích v obci.
 • Zefektivnit a přezkoumat pracovní náplně zaměstnanců obce a otevřít úřad občanům.