Proč jsem nebyl na jednání mezi obcí a školou pozván?

Na poradě zastupitelů jsem se toho moc nedozvěděl. Pan místostarosta skákal do řeči starostovi a naopak a jediné sdělení, které jsem z toho pochopil bylo že:  buď je důvodem že jsem k tomu nebyl zvolen, nebo že si mě nevybral starosta. Až posléze z emailové komunikace jsem se dozvěděl od místostarosty následující, což zde uvádím jako citát.

V tomto případě při prvním jednání jste vystupoval útočně v zájmu příspěvkové organizace a ne  nezaujatě v zájmu obce tj. v zájmu všech občanů v souladu s právními normami. Při jednání s jinou organizací je vždy v gesci starosty ( ze zákona jednatel), který sám rozhoduje koho dalšího přizve za obec- v tomto případě místostarostu (s podpisovým právem ).

Z tohoto vyjádření lze vyvodit jediný závěr, jestliže se Vaše názory neshodují s panem starostou a místostarostou, příště nebudete pozváni.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Škola