Škola, její založení a co bylo pak

Na základě pár rozmluv s veřejností, po zasedání zastupitelstva dne 31.8.2020 jsem se dohodl se starostou (Ing. Otakar Janeba), že se špatný vztah mezi obcí a nově jmenovanou ředitelkou (Jitka Novotná, Ing., Mgr., BcZ ) pokusím urovnat. Na zastupitelstvu se o ní totiž pan starosta vyjádřil z mého pohledu dost nevhodně. Dalším bodem proč jsem s ní chtěl hovořit bylo odstranění pingpongových stolů z tělocvičny, což mě dost mrzelo.

Schůzku s paní ředitelkou jsme si domluvili na 9.9.2020 a informace co jsem získal jsou následující:

 1. Pan starosta nechce umožnit placenou výuku AJ (důvodem bylo, že škola neměla odpovídající živnostenské oprávnění)
 2. Dcera paní Pavelkové (Petra Kučerová, Ing.), která je ve škole jmenována ekonomkou nezvládá svoji činnost.
 3. Druhá dcera paní Pavelkové nezvládá svojí práci, je náladová, pomalá
 4. Obě mají smlouvu podepsanou starostou bez zkušební doby a tedy bez možnosti výpovědi. Paní ředitelka si myslí, že hrozí střet zájmů. Mezi ekonomkou na škole a jejím rodinným příslušníkem na úřadě (Petra Pavelková), neboť jedna pracuje u zřizovatele a druhá pro zřízenou organizaci, tedy školu.
 5. Dalším problémem bylo např. nevhodný nákup učebních pomůcek zřizovatelem bez znalosti problematiky výuky. Tiskárny, která je pomalá a pro množství dokumentů tištěných na škole nevhodná z důvodu velké spotřeby. Zaměstnání IT pracovníka, který se nestíhá o školu starat. Odvoz pingpongových stolů na základě doporučení paní Pavelkové.
 6. Obec nepředala ředitelce podepsané dokumenty: Zřizovací listinu školské rady, Volební řád školské rady, dále ve zřizovací listině chyběly přílohy, které měly být součástí.
 7. Nákup programu Triáda – paní Kučerová nutí školu k nákupu tohoto ekonomického SW

Zběžně jsem starostovy naznačil výše uvedené problémy a domluvili jsme se na jednání na úřadě na následující týden.

Sešel jsem se já, pan starosta a paní Pavelková. Probrali jsme jednotlivé body a vyšel z toho následující závěr:

 1. Pan starosta nechce umožnit placenou výuku AJ (důvodem bylo, že škola neměla odpovídající živnostenské oprávnění) – Jakmile si škola zařídí odpovídající ŽL, již v tom úřad nebude bránit.
 2. Dcera paní Pavelkové (Petra Kučerová, Ing.), která je ve škole jmenována ekonomkou nezvládá svoji činnost. – Bylo mi doloženo dostatečné vzdělání ohledně personalistiky a problematiku účtování školy se paní Kučerová doučí
 3. Druhá dcera paní Pavelkové nezvládá svojí práci, je náladová, pomalá – to jsem ani neřešil
 4. Obě mají smlouvu podepsanou starostou bez zkušební doby a tedy bez možnosti výpovědi. Paní ředitelka si myslí, že hrozí střet zájmů. Mezi ekonomkou na škole a jejím rodinným příslušníkem na úřadě (Petra Pavelková), neboť jedna pracuje u zřizovatele a druhá pro zřízenou organizaci, tedy školu. – Hlavním důvodem byla nedůvěra ve schopnosti nové paní ředitelky z důvodu informací z Jesenice, kde ředitelku dělala, než nastoupila u nás. Střet zájmů to prý není.
 5. Dalším problémem bylo např. nevhodný nákup učebních pomůcek zřizovatelem, bez znalosti problematiky výuky. Tiskárny, která je pomalá a pro množství dokumentů tištěných na škole nevhodná z důvodu velké spotřeby. Zaměstnání IT pracovníka, který se nestíhá o školu starat. Odvoz pingpongových stolů na základě doporučení paní Pavelkové. – pomůcky jsem neřešil, neboť nemám znalosti, tiskárna je prý naprosto v pořádku a IT pracovník byl vybrán na základě zkušeností ve škole než přešla ze zřizovatele Zvole na Ohrobec. Odvoz pingpongových stolů paní Pavelková doporučila z důvodu malé místnosti na nářadí v tělocvičně. Ale řešení bylo již jen na paní ředitelce.
 6. Obec nepředala ředitelce podepsané dokumenty: Zřizovací listinu školské rady, Volební řád školské rady, dále ve zřizovací listině chyběly přílohy, které měly být součástí. – Veškeré dokumenty obec dodá, přílohy obsahovaly jen inventurní seznamy, které se neustále mění, proto nebyly dodány. Inventura prý nebyla v té době ředitelkou stále podepsaná.
 7. Nákup programu Triáda – paní Kučerová nutí školu k nákupu tohoto ekonomického SW – licenci koupí obec, škola si bude platit jen prodlužovací poplatky

Po tomto jednání jsem šel opět za paní ředitelkou do školy a společně jsme domluvili termín kdy se sejdeme na úřadě na den 21.9.2020

Již začátek jednání byl tragédie. Paní ředitelka se prý domlouvala se starostou, že si s sebou vezme odborníky na ekonomiku a personalistiku abychom se o této problematice mohly bavit. Já byl s tímto faktem obeznámen a vzhledem k tomu, že účastníky měla být za obec i paní Pavelková a  Kučerová, dále pak starosta a místostarosta, tak jsem v tom neviděl problém. Za stranu školy dorazila tedy paní ředitelka, zástupce paní ředitelky pan Petr Pavelka, Mgr., dva odborníci na věci ekonomické z firem, které se starali o školu v Jesenici a jejichž jména si bohužel nepamatuji. Já, jelikož jsem byl iniciátorem schůzky jsem se zúčastnil též.

Pan starosta začal schůzku tím, že chtěl vykázat oba odborníky na ekonomiku a personalistiku, které si vzala s sebou pí ředitelka. Debaty se pak ujal pan místostarosta Jiří Ovčáček, každopádně jsme první hodinu stáli jak malí parchanti, protože oba zastupitelé obce nás nebyli schopni vyzvat k tomu, abychom si sedli. Nakonec se situace uklidnila pánové z externích firem odešli a začali jsem se bavit o jednotlivých bodech.

Bod 1 se vyřešil již před schůzkou.

Bod 2 se řešil defakto skoro celou hodinu předcházející a závěrem bylo, že paní ředitelka si zajistí nabídku na dohledování paní Kučerové, aby měla důvěru v listiny, které bude podepisovat.

Další body se moc neřešili, ale domluvili jsme se na další schůzce opět za 14 dní.

Další schůzka proběhla dne 5.10.2020 v 15 hod na úřadě.

Původně jsem tam měl být také, ale půl hodinu před zahájením schůzky mi pan starosta zavolal, že si nepřeje, abych na schůzku přišel a že mi na poradě zastupitelů – tedy večer řekne proč. Jeho přání jsem respektoval, ale sdělil jsem mu, že se mi to vůbec nelíbí.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Škola