Ohrobecký zpravodaj

Pročítal jsem si Ohrobecké zpravodaje od prvního vydání až po současnost a nemohl jsem si nevšimnout, že poslední zmínka o redakční radě našeho občasníku se uvádí v květnovém čísle z roku 2016 a to že redakční rada byla zrušena. Bohužel mimo nefunkčního emailu redakčnírada@ohrobec.cz jsem jinou zmínku v následujících číslech nenašel.

Trochu mě to zarazilo a tak jsem pátral dál.

Zjišťoval jsem, jak by měl občasník vypadat, pročítal doporučení a metodiky. Prolistovával jsem i občasníky sousedních obcí a nemohl jsem se ubránit dojmu, že v tom našem je něco jinak.

Dnes jsem poslal datovou schránkou na obecní úřad pár dotazů:

 • Kdo sepisuje články do Ohrobeckého zpravodaje a kdo reviduje, zda jsou podávány objektivní informace?
 • V případě že existuje opačný názor opozice, je opozice kontaktována ohledně vyjádření?
 • Co mohu udělat proto, aby byl můj článek otisknutý?
 • Kdo rozhoduje, které příspěvky se zveřejní a které ne?
 • Jaké pravomoci má redakční rada?
 • Existuje nějaký dokument ohledně pravomocí redakční rady, funkcí, atd.. něco jako zřizovací listina? Jestli ano, poprosím o zaslání.
 • Kdo zasedá v redakční radě?
 • Kdy se schází redakční rada a kdo ji svolává?
 • Kdo zodpovídá za úpravu textů a je korektura konzultována s autorem?
 • Kdo se skrývá za podpisem Informace OÚ Ohrobec?
 • Je Ohrobecký zpravodaj v souladu s tiskovým zákonem (tiskový zákon č. 46/2000 Sb.)?
 • Proč není redakční rada napsaná v tiráži?

O odpovědi Vás budu informovat.

Pro prostudování metodik a doporučeních zde dávám dva odkazy:

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>