Rekonstrukce povrchu hřišť před obecním úřadem

Před dnešním zasedáním zastupitelstva jsme měli dvě porady. První 25.11. a druhou 9.12.2020. Na té první nám byly představeny investiční akce pro rok 2021. Mezi nimi nám byla popsána i akce na rekonstrukci povrchu hřišť mezi rybníky. O tom že byl před několika lety vypracován projekt jsem věděl, ale že se to bude realizovat v příštím roce jsem se dozvěděl poprvé 25.11.2020. Bylo nám panem starostou sděleno, že plánuje v rámci obnovy multifunkčního hřiště se, že budou zachovány dva kurty – jeden tenisový s antukovým povrchem a jeden pro volejbal / nohejbal s povrchem z umělé trávy. Upozornil jsem na fakt že v projektu, který nám byl předložen je uvedeno, že obě hřiště mají umělý trávník a tedy, že by cena nemusela být tak vysoká, když by se umělý trávník nahradil antukou. Dále jsme se domluvili na rozšíření nohejbalového/volejbalového hřiště, protože tyto spoty se provozují i mimo povrch hřiště.

S těmito informacemi jsem odešel domů a kontaktoval jsem sportovce, které znám a kteří se na hřišti scházejí, aby se vyjádřili k plánům obce na příští rok. Protože mě osobně antukový povrch vyhovuje, ale než něco jako zastupitel odsouhlasím, chtěl jsem znát názor lidí, kteří se na hřišti scházejí. Vyjádření která jsem dostal byla celkem jednoznačná. Antuka je pro naše sporty nejlepší, pokud obec neinvestuje do nějakého extra povrchu, kterým ovšem umělá tráva prosypaná křemičitanem určitě není.

Na další poradě jsem většinový názor odprezentoval. Pan starosta byl vcelku rozhořčený, protože jsem mu přece před 14ti dny řekl že antukový povrch má být jen na tenisovém kurtu, ale přislíbil, že nechá projekt poupravit.

Dnešní zasedání zastupitelstva byl pro mě šok. K žádnému poupravení projektu nedošlo a vyjma Jirky Votánka  a samozřejmě mě, byli všichni zastupitelé pro schválení původního plánu, udělat z hřiště které máme tak rádi multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Pro ty kteří nevědí, tak na hřiště chodí kluci hrát nohejbal v sezoně 3x-4x týdně, volejbalisti 2x týdně, pořádáme 2-3 turnaje za sezonu. Obecní hřiště jsme si oblíbili a i když je z kopce, hraje se nám na něm dobře. Povrch je antukový a před i po každé hře je třeba ho zamést, před hrou nalajnovat a v průběhu sezóny několikrát dosypat antuku a zválcovat. Mezitím kropit vodou, za kterou platíme. Do této chvíle jsme hřiště ošetřovali svépomocí a s nadšením, vytrhávali jsme drny kolem hřiště, vykopávali kameny a odměnou nám byla hra na povrchu, který je svými vlastnostmi jedinečný. Zrekonstruovali jsme hnijící a rozpadající se lavičky vedle hřiště, s investicí od obce jsme svépomocí vybudovali osvětlení, které slouží i jako veřejné. Koupili jsme další stůl a lavičky ze svých prostředků – když se ta která tam byla začala rozpadat, abychom mohli mezi hrou posedět a relaxovat ve stínu, nebo když se nás sejde víc. A nyní jsme se dozvěděli že o prostředí které jsme vybudovali přijdeme, díky rozhodnutí lidí, kteří hřiště nevyužívají a nemají k němu žádný vztah.

Níže přidávám dokumenty, které mám k dispozici. A hlavně petici proti tomuto zásahu.

Dokumenty které jsem obdržel na první poradě zastupitelstva den 25.11.2020, omlouvám se za kvalitu, ale lepší scanner nemám..

Dokumenty které mi byly zaslány až následně po první poradě dne 2.12.2020

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Uncategorized