VOLTE 3

KAUZY, KTERÉ NÁS TRÁPÍ
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA LEPŠÍ OHROBEC A KÁROV
Některé problémy v naší obci se táhnou tak dlouho, že se staly hlavním impulsem pro vznik našeho sdružení a kandidaturu. Zde jmenujeme jen ty nejpalčivější a "nejzajímavější".

Rekonstrukce hřiště za cca 2,8 mil. Kč

Okolí hřišť je i půl roku po předání v dost žalostném stavu. Na antukovém hřišti po předání hřiště obci i po cca 100 hodinách válcování (občany ve volném čase) není pevný povrch, naopak se tento povrch trhá a místy vznikají prachové díry, které se nedají zpevnit. Následně dodělávaná rovina pro divadlo se po divadelním představení změnila ve ztvrdlou plochu s mnoha výmoly.

Co s tím? Rádi bychom sehnali znalce a hřiště nechali posoudit, a to, že antuka není spojená a na mnoha místech se trhá, bychom následně reklamovali u dodavatele. Lemování  obrubníky kolem hřiště bychom nechali zbrousit, vodu na kropení antukových kurtů bychom zavedli na hřiště, zbudovali bychom osvětlení i pro nové multifunkční hřiště, dodělali bychom zázemí pro sportovce a prostor pro uložení vybavení sportoviště.  

Stavba tělocvičny za cca 13 mil. Kč

Původně měla být stavba tělocvičny zaplacena částečně z dotací, nakonec však celá částka šla z rozpočtu obce.
Navíc je tělocvična ve svém výsledku malá, nehodí se pro volejbal ani nohejbal, o tenise nemluvě… Pingpongové stoly se tam pro jistotu vůbec nevejdou, a jakékoliv sportovní náčiní, které pro pravidelnou sportovní aktivitu potřebujete, si musíte neustále nosit s sebou.
Donedávna nebyly pro veřejnost šatny ani sprchy, sportovci se přezouvali a převlékali na chodbě.
Zájem o tělocvičnu je sice i za těchto podmínek, ale mohl by být určitě mnohem větší.

Co s tím? Plnohodnotné rozšíření asi zatím nepřipadá v úvahu, mohli bychom však například vybudovat přístavbu pro nářaďovnu.

Stavba obchodu za cca 3,5 mil. Kč

V naší obci dlouhou dobu obchod vůbec nebyl. Když se konečně postavil, nenašel se nikdo, kdo by si ho chtěl pronajmout. Kvůli tomu byl první rok nájem odpuštěn. Na další roky bylo stanoveno nájemné ve výši 6000 Kč. Obchod byl nájemcem následně dostavěn a rozšířen, protože byl malý. V současné době máme v Ohrobci obchody dokonce dva!

Co s tím? Myslíme si, že dva obchody s potravinami jsou v obci zbytečné. Samozřejmě bychom nejprve formou ankety nechali rozhodnout Vás občany, zda obchod U kapitána chcete zachovat. Ale máme za to, že by pro obec bylo výhodnější tento obchod pronajmout nebo přizpůsobit např. jako místo zdravotní péče pro naše občany.

Odbahnění horního rybníku za cca 1,7 mil. Kč

Rybník byl vypuštěn, odbahněn a následně napuštěn – až potud by bylo vše v pořádku. Pak se ale zjistilo, že stavidlo protéká. Rybník byl opětovně vypuštěn. Než se stavidlo opravilo, zarostla bývalá vodní plocha rákosem. Výsledkem je dva roky vypuštěný rybník, bahna skoro stejně jako před vybagrováním a celá plocha zarostlá rákosem, navíc rybník má jen minimální přítok, takže se bude plnit velmi dlouho.

Co s tím? Poučme se z toho a příště se lépe zamysleme nad bezprostředními souvislostmi.

Připravovaná stavba ZŠ II. stupeň za X mil. Kč

  • Koncem roku 2020 byl odhad na stavbu cca 45 mil. Kč.
  • V srpnu 2021 při referendu byl odhad již 53,3 mil. Kč.
  • Srpnové referendum bylo postaveno tak, že se buď bude škola stavět ve svahu tak, jak si odhlasovali zastupitelé, nebo vůbec. Jestli školu chcete, hlasujte NE, jestli nechcete, hlasujte ANO. Jiné možnosti, kde školu stavět, jak a podobně, referendum nepřipouštělo.
  • Koncem roku 2021 se již dovídáme o částce cca 75 mil. Kč, přičemž je nám neustále vnucováno neplatné referendum, které navíc bylo o částce o třetinu nižší.
  • Na stavbu školy však nejsou dotace, proto se celý původní projekt předělává na nízkoenergetickou budovu.
  • Dotace na nízkoenergetické budovy ještě nejsou ani vyhlášené a rozhodně není jisté, že ji dostaneme.
  • K začátku srpna 2022 zatím nebylo zahájeno stavební řízení, není projekt, není rozpočet, není stavební povolení…
  • Zastupitelstvo přesto schvaluje otevření šesté třídy již od tohoto září.
  • Na dotaz, co bude se šesťáky za rok, jestli do příštího roku nezvládneme II. stupeň postavit, se dozvídám šokující informace: že děti budou třeba na louce, nebo půjdou do Zvole, než se škola dostaví… nakonec někdo panu starostovi napovídá, že by žáci mohli mít odpolední vyučování.

Co s tím? Naší prioritou je, že školu postavíme, nebo zařídíme dětem vzdělání jiným způsobem. V případě, že by nebyla ani dotace, ani škola, postavíme dočasné řešení pomocí modulů. To by mělo být realizováno do půl roku od objednání.
Výhledově bychom rádi zajistili spolupráci se zvolskou školou a mnohem větší spolupráci obou obcí.
Nechceme žádná zavádějící referenda a věříme, že ani žádná nebudou potřeba, protože vše budeme souvisle plánovat. Tedy už se nestane, že vystavíme něco a pak k tomu budeme neustále další stavby nabalovat.