Rekonstrukce povrchu hřišť před obecním úřadem

Před dnešním zasedáním zastupitelstva jsme měli dvě porady. První 25.11. a druhou 9.12.2020. Na té první nám byly představeny investiční akce pro rok 2021. Mezi nimi nám byla popsána i akce na rekonstrukci povrchu hřišť mezi rybníky. O tom že byl před několika lety vypracován projekt jsem věděl, ale že se to bude realizovat v příštím […] →Read more

Ohrobecký zpravodaj

Pročítal jsem si Ohrobecké zpravodaje od prvního vydání až po současnost a nemohl jsem si nevšimnout, že poslední zmínka o redakční radě našeho občasníku se uvádí v květnovém čísle z roku 2016 a to že redakční rada byla zrušena. Bohužel mimo nefunkčního emailu redakčnírada@ohrobec.cz jsem jinou zmínku v následujících číslech nenašel. Trochu mě to zarazilo a […] →Read more

Proč jsem nebyl na jednání mezi obcí a školou pozván?

Na poradě zastupitelů jsem se toho moc nedozvěděl. Pan místostarosta skákal do řeči starostovi a naopak a jediné sdělení, které jsem z toho pochopil bylo že:  buď je důvodem že jsem k tomu nebyl zvolen, nebo že si mě nevybral starosta. Až posléze z emailové komunikace jsem se dozvěděl od místostarosty následující, což zde uvádím jako citát. […] →Read more

Škola, její založení a co bylo pak

Na základě pár rozmluv s veřejností, po zasedání zastupitelstva dne 31.8.2020 jsem se dohodl se starostou (Ing. Otakar Janeba), že se špatný vztah mezi obcí a nově jmenovanou ředitelkou (Jitka Novotná, Ing., Mgr., BcZ ) pokusím urovnat. Na zastupitelstvu se o ní totiž pan starosta vyjádřil z mého pohledu dost nevhodně. Dalším bodem proč jsem […] →Read more